L’exempció de l’IRPF de les prestacions per maternitat

25/10/2018

que les prestacions per maternitat estiguin exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Amb aquesta mesura, aquells que haguessin percebut aquestes prestacions els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, podran sol·licitar la rectificació de les declaracions i sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts corresponents així com els interessos de demora.

Qui pot beneficiar-se d’aquest nou criteri adoptat per l’administració?

Els contribuents que haguessin percebut la prestació els anys 2014, 2015, 2016 i 2017.

Cal recordar que aquells contribuents que no van presentar Renda per no estar obligats, ara sí podran presentar declaracions de forma extemporània per sol·licitar el reintegrament de dites devolucions.

Cal senyalar també que aquelles dones amb uns ingressos anuals inferiors a 14.000,00 euros anuals, pràcticament no es veuran beneficiades amb aquesta nova mesura, degut a l’absència de retencions a compte de l’IRPF.

Quin és el termini per sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts?

La prescripció finalitza als quatre anys des de la data de presentació de la declaració. En aquest sentit, les reclamacions del l’exercici 2014 podran realitzar-se fins el 30 de juny de 2019.

Aquest seria el quadre relatiu als anys i al seu termini de reclamació:

      ANY DE PRESTACIÓ     
   TERMINI PER SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ  
               2014               Fins el 30 de juny de 2019
               2015               Fins el 30 de juny de 2020
               2016               Fins el 30 de juny de 2021
               2017               Fins el 30 de juny de 2022

 

En cas de ser un dels contribuents afectats pel nou criteri adoptat per l'Administració, poden poner-se en contacte amb nosotres per telèfon o per e-mail a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) i gestionaríem el procés de reclamació.
 

Arxivat a: Articles