És possible la planificació econòmico-financera en les PIMES?

21/10/2016

És habitual escoltar als directius de PIMES que "no fem pressupost perquè no es compleix" o que "no tenim recursos per fer una planificació financera". Davant d’aquesta perspectiva, com s’ha de justificar la necessitat d'un pressupost o una planificació financera a llarg termini que encara és més complexa?

De fet, es pot dir que sempre existeix un pla, encara que sigui simplement un esbós in mente (de l'empresari, gerent, socis o equip directiu) sobre les expectatives a mig i llarg termini en quant a qüestions bàsiques.

D'entrada un pressupost no s’ha de considerar simplement com uns estats financers previsionals sobre el futur estimat d'una companyia. Aquest ha d'entendre's com un pla d'operacions i recursos d’una empresa que es formula per aconseguir en un cert període els objectius estratègics establerts. L'error és considerar que el seguiment mensual del pressupost només ens permet veure el grau de compliment del full de ruta traçat. I és que el major valor que ens proporciona el pressupost és el TEMPS.

Disposar de temps de reacció per ser capaços d’emprendre accions correctores, pot fer-nos estalviar centenars de milers d'euros o aprofitar ràpidament oportunitats de negoci i augmentar els beneficis. No detectar una reducció en l'entrada de comandes de clients, per exemple, pot fer prendre la decisió d'ajustar la producció 1 o 2 mesos més tard i haver de suportar quantioses pèrdues que podrien haver-se evitat si s’hagués fet un seguiment adequat i tenir previst un pla de contingències. Per tant disposar de temps de reacció és clau, i més en les situacions actuals de volatilitat i canvis continus als mercats.

La tendència en la gestió econòmico-financera de les empreses va en aquesta direcció. Al llarg de la meva trajectòria professional he pogut observar com empreses alemanyes feien, a partir del pressupost de l'any, diferents versions del pressupost amb mesures correctores predefinides en cas que els objectius de vendes fossin un 10% i un 25% inferiors als planificats. O com en companyies aèries s'avançava el tancament comptable al dia 25 de cada mes per així poder guanyar 5 dies i anticipar-se als canvis. Potser és una mica excessiu per a una PIME, però si totes les multinacionals i grans empreses ho fan és perquè ho consideren vital per al seu èxit.

A la vista de l'anterior, queda patent la necessitat de la planificació econòmico-financera, encara que l'empresa sigui una PIME. Ara bé, fer un seguiment exhaustiu requereix molts recursos, dels quals sí disposen les multinacionals i grans empreses, però no en la mateixa mesura les PIMES. És en aquestes circumstàncies d'escassetat de recursos on s'ha de ser el més precís possible per determinar les xifres i indicadors clau del negoci i així realitzar un seguiment eficaç destinant el mínim de recursos possibles.

Per concloure vull insistir que per a una PIME és possible treballar amb les mateixes eines de gestió empresarial que una multinacional, però a una escala i cost menor. És clau per al seu èxit.

"Des d’Audria Serveis Estratègics hem ajudat a nombroses PIMES a millorar la seva gestió empresarial i a aconseguir els seus objectius".

Arxivat a: Articles