1. 18/12/2018
  Actualment s'està tramitant a les Corts Generals la proposició de llei per aplicar un sistema de sancions contra la morositat en administracions públiques i empreses del sector privat.
  Arxivat a: Articles
 2. 18/12/2018
  Per a l'aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d'exercitar l'opció davant l'Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributà…
  Arxivat a: Articles
 3. 18/12/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 4. 18/12/2018
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 5. 05/12/2018
  Les empreses han de preparar els seus plans de contingència per mitigar els efectes de la sortida del Regne Unit de la UE el 2019. El Regne Unit es convertirà, a partir de les 00.00 hores del 30 de …
  Arxivat a: Articles
 6. 05/12/2018
  Una empresa familiar ha de superar les dificultats que comporten les relacions entre la família i el negoci, i en aquest sentit el protocol familiar és una eina eficaç per establir unes normes …
  Arxivat a: Articles
 7. 05/12/2018
  Degut al seu interès, els adjuntem l'enllaç a l'article publicat al diari digital elEconomista.es: "El Congreso ha modificado, una vez más, las condiciones para que un socio pueda separarse de la …
  Arxivat a: Articles
 8. 25/10/2018
  que les prestacions per maternitat estiguin exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Amb aquesta mesura, aquells que haguessin percebut aquestes prestacions els anys 2014, 2015, …
  Arxivat a: Articles
 9. 25/10/2018
  Podem definir blockchain simplement com un llibre registre de transaccions, que es troba distribuït i per tant està compartit i que no pot ser alterat ni modificat. Tot això dins d'un entorn basat …
  Arxivat a: Articles
 10. 25/10/2018
  D'acord amb Llei de societats de capital, quan una societat no està obligada a auditar-se, els socis que representin almenys un 5% del capital (per si sols o agrupats) poden sol·licitar al …
  Arxivat a: Articles
 11. 25/10/2018
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 12. 25/10/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 13. 02/10/2018
  Pel que fa a la recaptació tributària, les estadístiques parlen per si soles. En els últims anys els ingressos tributaris a favor de la Hisenda Pública s'han vist incrementats considerablement, així …
  Arxivat a: Articles
 14. 02/10/2018
  S'ha modificat la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme amb la finalitat d'incorporar la Directiva 2015/849, que estableix obligacions addicionals a …
  Arxivat a: Articles
 15. 28/03/2018
  A partir del pròxim 25 de maig de 2018 entra en vigor el nou Reglament Europeu General de Protecció de Dades, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades …
  Arxivat a: Articles
 16. 28/03/2018
  El Tribunal Suprem, en una sentència recent, s’ha pronunciat sobre la polèmica qüestió de la retribució dels administradors i el seu control per part dels socis, dictaminant que la retribució dels …
  Arxivat a: Articles
 17. 28/03/2018
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 18. 28/03/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 19. 19/02/2018
  El passat 30 de desembre es van publicar en el Boletín Oficial del Estado una sèrie de Reials Decrets que modifiquen els reglaments de desenvolupament de la Llei General Tributària, així com els …
  Arxivat a: Articles
 20. 19/02/2018
  Era la disposició més esperada doncs es prorroguen els límits dels mòduls per a l'exercici 2018. L'article 2 pròrroga per al període impositiu 2018 els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'…
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 3 Següent