1. 20/03/2019
  Recordem que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió,…
  Arxivat a: Articles
 2. 20/03/2019
  Entre les novetats que introdueix la Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels …
  Arxivat a: Articles
 3. 20/03/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 4. 20/03/2019
  Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 5. 27/02/2019
  El Reial decret llei 28/2018 ha derogat amb efectes des de l’1 de gener de 2019 les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%, com el …
  Arxivat a: Articles
 6. 27/02/2019
  Des d'AUDRIA li recordem que el pròxim dilluns 1 d’abril, finalitza el termini per presentar la declaració anual i informativa de béns i drets situats a l’estranger, o model 720.
  Arxivat a: Articles
 7. 27/02/2019
  Mitjançant el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya es modifica l'article …
  Arxivat a: Articles
 8. 27/02/2019
  La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, ha introduït una modificació per la qual els socis poden …
  Arxivat a: Articles
 9. 21/01/2019
  S'ha aprovat el Reial decret 1512/2018, pel qual es modifica entre d’altres, el reglament sobre l'IVA i el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que inclouen novetats en …
  Arxivat a: Articles
 10. 21/01/2019
  El passat 28 de desembre es va publicar la Llei 11/2018, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 …
  Arxivat a: Articles
 11. 21/01/2019
  Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 12. 21/01/2019
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 13. 18/12/2018
  Actualment s'està tramitant a les Corts Generals la proposició de llei per aplicar un sistema de sancions contra la morositat en administracions públiques i empreses del sector privat.
  Arxivat a: Articles
 14. 18/12/2018
  Per a l'aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d'exercitar l'opció davant l'Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributà…
  Arxivat a: Articles
 15. 18/12/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 16. 18/12/2018
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 17. 05/12/2018
  Les empreses han de preparar els seus plans de contingència per mitigar els efectes de la sortida del Regne Unit de la UE el 2019. El Regne Unit es convertirà, a partir de les 00.00 hores del 30 de …
  Arxivat a: Articles
 18. 05/12/2018
  Una empresa familiar ha de superar les dificultats que comporten les relacions entre la família i el negoci, i en aquest sentit el protocol familiar és una eina eficaç per establir unes normes …
  Arxivat a: Articles
 19. 05/12/2018
  Degut al seu interès, els adjuntem l'enllaç a l'article publicat al diari digital elEconomista.es: "El Congreso ha modificado, una vez más, las condiciones para que un socio pueda separarse de la …
  Arxivat a: Articles
 20. 25/10/2018
  que les prestacions per maternitat estiguin exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Amb aquesta mesura, aquells que haguessin percebut aquestes prestacions els anys 2014, 2015, …
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 4 Següent