1. 25/09/2020
  Al BOE del dia 23 de setembre s'ha publicat el Reial decret llei 28/2020 que regula el treball a distància després d'haver-se assolit un acord amb els agents socials. La nova normativa entrarà en …
  Arxivat a: Articles
 2. 25/09/2020
  A causa de la crisi sanitària de la COVID-19 potencia mesures que facilitin la realització de tràmits per via electrònica.
  Arxivat a: Articles
 3. 24/07/2020
  L'acord preveu exoneracions de quotes a la Seguretat Social segons la mida de l'empresa i la reactivació de la seva activitat. A més, estableix mecanismes de protecció per a l'ocupació.
  Arxivat a: Articles
 4. 24/07/2020
  Al BOE del 6 de juliol de 2020, s'ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, …
 5. 27/02/2020
  Hisenda, en el Pla de Control Tributari 2020, posarà el focus espcial sobre les empreses que declaren en l'Impost sobre Societats "reiteradament" bases imposables negatives pendents de compensar en …
  Arxivat a: Articles
 6. 24/01/2020
  Durant el segon semestre de l’exercici 2019, el sector porcí es troba en una conjuntura favorable, amb uns preus per sobre dels 140 euros/kg de porc viu.
  Arxivat a: Articles
 7. 24/01/2020
  Una de les amenaces de ciberseguretat més conegudes és el denominat “phishing”. El món dels ciberatacs es troba en constant evolució, i en els últims temps ha aparegut una variant del phishing amb …
  Arxivat a: Articles
 8. 24/01/2020
  L’Agència Tributària proposa un Pla Estratègic amb la finalitat de ser utilitzat com instrument clau en la presa de decisions en els pròxims anys.
  Arxivat a: Articles
 9. 06/01/2020
  Una setmana del mes de desembre de 2011, en la que dimarts i dijous varen ser festius, ara per tant fa una mica més de vuit anys, va néixer Audria amb el lema "força noble", producte d'una fusió …
  Arxivat a: Articles
 10. 27/11/2019
  Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 11. 27/11/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 12. 27/11/2019
  D'acord amb la Llei de societats de capital, en els estatuts es pot establir que la convocatòria es realitzarà per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció …
  Arxivat a: Articles
 13. 27/11/2019
  El passat 1 d'octubre el Ministeri d'Hisenda va publicar l'avantprojecte de la Llei de l'IVA i el projecte del Reglament de l'IVA mitjançant els quals es pretén incorporar a l'ordenament intern …
  Arxivat a: Articles
 14. 27/10/2019
  D'acord amb la normativa de l'impost sobre societats, les despeses financeres netes seran deduïbles amb el límit del 30% del benefici operatiu de l'exercici.
  Arxivat a: Articles
 15. 27/10/2019
  Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d'octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE. Si no s'arriba a un acord, això implicarà que, a partir de l'1 …
  Arxivat a: Articles
 16. 26/09/2019
  D'acord amb la normativa fiscal i comptable, si la seva empresa presta garantia de reparació i revisió en les seves vendes de béns o en els seus serveis, en tancar els comptes de l'exercici pot …
  Arxivat a: Articles
 17. 26/09/2019
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 18. 26/09/2019
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 19. 31/07/2019
  Ahir 30 de juliol finalitzava el termini per la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals de l’exercici 2018. Us recordem quines son les obligacions i regim sancionador corresponent, en …
  Arxivat a: Articles
 20. 19/07/2019
  Si el soci és una persona física resident a Espanya (contribuent de l'IRPF), el dividend sempre porta retenció. I si es tracta d'una persona física no resident a Espanya, haurà de retenir-li al …
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 5 Següent