1. 20/04/2021
  El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital està elaborant un projecte de llei per impulsar la facilitació de creació d'empreses.
  Arxivat a: Articles
 2. 20/04/2021
  Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions i liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del …
  Arxivat a: Articles
 3. 28/12/2020
  Al BOE del dia 23 de desembre, s'ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull noves mesures de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç, a més d'altres per als …
  Arxivat a: Articles
 4. 28/12/2020
  Al BOE del dia 23 de desembre, s'ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull diverses mesures tributàries que ja van estar vigents amb anterioritat, i n’adopta d’altres …
  Arxivat a: Articles
 5. 28/12/2020
  Com a conseqüència de la situació actual de l'estat d'alarma per la COVID-19, encara agafa més actualitat la vella tradició de repartir cistelles de Nadal als treballadors i clients. Però, com …
  Arxivat a: Articles
 6. 26/11/2020
  El Govern ha aprovat el Reial decret llei 34/2020 de mesures econòmiques que, entre altres mesures, estén fins al 14 març de 2021 la suspensió del deure de demanar el concurs de creditors. Així …
  Arxivat a: Articles
 7. 26/11/2020
  Amb data 30 d'octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), s'ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any …
  Arxivat a: Articles
 8. 26/11/2020
  En data d'avui ja s'han celebrat les juntes, s'han aprovat els comptes anuals de 2019, s'han adoptat molts acords i s'han complert en principi tots els requisits de fons i forma exigits per a la …
  Arxivat a: Articles
 9. 26/11/2020
  El 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea. L'Acord de Retirada contempla un període transitori fins al 31 de desembre de 2020. Al no haver-se sol·…
  Arxivat a: Articles
 10. 23/10/2020
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 11. 23/10/2020
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 12. 23/10/2020
  El 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els comptes anuals de 2019 en termini, sempre que la seva aprovació s'hagués realitzat el 31 d'octubre, dos mesos després d'acabar el perí…
  Arxivat a: Articles
 13. 23/10/2020
  El Reial Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància va entrar en vigor el 13-10-2020, però no s'aplicarà a les empreses que haguessin implantat el teletreball com a mesura de …
  Arxivat a: Articles
 14. 25/09/2020
  Al BOE del dia 23 de setembre s'ha publicat el Reial decret llei 28/2020 que regula el treball a distància després d'haver-se assolit un acord amb els agents socials. La nova normativa entrarà en …
  Arxivat a: Articles
 15. 25/09/2020
  A causa de la crisi sanitària de la COVID-19 potencia mesures que facilitin la realització de tràmits per via electrònica.
  Arxivat a: Articles
 16. 24/07/2020
  L'acord preveu exoneracions de quotes a la Seguretat Social segons la mida de l'empresa i la reactivació de la seva activitat. A més, estableix mecanismes de protecció per a l'ocupació.
  Arxivat a: Articles
 17. 24/07/2020
  Al BOE del 6 de juliol de 2020, s'ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, …
 18. 27/02/2020
  Hisenda, en el Pla de Control Tributari 2020, posarà el focus espcial sobre les empreses que declaren en l'Impost sobre Societats "reiteradament" bases imposables negatives pendents de compensar en …
  Arxivat a: Articles
 19. 24/01/2020
  Durant el segon semestre de l’exercici 2019, el sector porcí es troba en una conjuntura favorable, amb uns preus per sobre dels 140 euros/kg de porc viu.
  Arxivat a: Articles
 20. 24/01/2020
  Una de les amenaces de ciberseguretat més conegudes és el denominat “phishing”. El món dels ciberatacs es troba en constant evolució, i en els últims temps ha aparegut una variant del phishing amb …
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 6 Següent