Vocació internacional

Des de la nostra constitució, hem tingut sempre una clara vocació internacional.  Degut això i ateses les necessitats de globalització dels nostres clients, som membres a Espanya de NEXIA INTERNATIONAL, xarxa  internacional de firmes independents d' auditors, assessors i consultors empresarials.

Disposem d'una representació àmplia i potent als grans centres financers del món. NEXIA ens permet ser presents a més de 100 països  en tots els continents.

Aquest posicionament significa que podem proporcionar serveis d'alta qualitat  amb estàndards internacionals als nostres clients,  i respondre així a la cobertura global que ens demanen.

El nostre compromís i la ferma voluntat per la qualitat, expressada mitjançant un comitè creat ad-hoc, i garantit a través de controls regulars, assegura que els nostres clients rebin el millor i més personalitzat servei professional.