AUDRIA treballa perquè les empreses siguin competitives, afrontin el futur ben posicionades i en el dia a dia distingeixin el que és urgent del que és important

AUDRIA és una firma d’auditors i assessors d’empresa amb més de 25 anys d’experiència. Per nosaltres, oferir un servei professional significa solucionar problemes, detectar oportunitats i convertir el consell en acció. Ens caracteritzem per una atenció adaptada a la necessitat de cada client, al que aportem valor mitjançant el nostre coneixement i experiència.

Un equip proper, compromès i expert

Tots els projectes de la firma estan liderats per professionals compromesos, experimentats, ètics i coneixedors en primera persona del món empresarial i el seu entorn legal, financer i econòmic.

Som part de la seva empresa, no uns assessors externs

La dimensió de la firma i un ús intensiu de les noves tecnologies ens ajuden a estar propers als nostres clients i a tenir informació actualitzada en tot moment. Cada sector i cada empresa té una forma detreballar i unes necessitats diferents, i és per això que a AUDRIA ens adaptem a la cultura de treball de cada empresa assessorant-la de forma oberta i transparent, sense rigideses.

Allà on vagin els nostres clients AUDRIA hi serà present

AUDRIA compta amb un grup de professionals que treballa a tot el país però amb una visió i implantació global. Acompanyem als nostres clients en la internacionalització del negoci i la obertura de nous mercats i facilitem el treball a empreses d’altres indrets que aterren a casa nostra. El formar part de la xarxa NEXIA International, una de les deu xarxes de firmes professionals més importants del món, ens permet garantir que en qualsevol continent els nostres clients sempre tindran algú al seu costat.

L'equip

AUDRIA compta amb un equip multidisciplinar, que combina formació, trajectòria professional, adaptabilitat, resposta vers reptes imprevistos, capacitat tècnica i implicació amb l'entorn social i econòmic.

AUDRIA té un programa de formació interna i incorpora els millors professionals per poder oferir en tot moment el servei que el mercat demanda i la legislació, sempre canviant, obliga. Formar part de NEXIA i els programes d’homogeneïtzació de serveis i de recerca d’elevats estàndards de qualitat de totes les firmes que en formem part ens permet garantir una atenció global de la màxima qualitat.